کتاب های انتشار یافته

معرفی کتاب

  

سیاست و حکومت در چین

مولف: جون توفل دریر
مترجم: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فاطمه فروتن
800 بازدید 0 امتیاز با 0 رای

  • نوع: ترجمه
  • ناشر: نشر مخاطب
  • سال انتشار: 1395
معرفی کتاب:

با نزديک شدن جمهوري خلق چين به نيمة هفتمين دهه [از حيات خود]، اقتصاد آن به سير شکوفايي ادامه داده و آشکارا به‌مثابه يکي از قدرت‌هاي برجسته جهاني پذيرفته شده است. هم‌زمان، مسائل عمده‌اي نيز ظهور کردند که از ظرفيت به تحليل بردن اين موفقيت‌ها برخوردارند. به لحاظ داخلي، کمونيسم به عنوان يک ايدئولوژي در حال افول بوده و حزب کمونيست چين مشروعيت خود را در منظر بسياري از شهروندان PRC است. فساد در نظام‌هاي اقتصادي و سياسي رايج است. رشد سريع اقتصادي با گسترده شدن نابرابري درآمدي و افزايش بي‌ثباتي اجتماعي همراه شده است. آلودگي، هواي بسياري از مناطق شهري را پر و آبراهه‌ها را سمي کرد. اگرچه به نظر مي‌رسيد بيشتر مردم از بهره‌گيري از مزاياي شکوفايي فزاينده راضي هستند [اما] اقليت‌هاي پر سروصداي کشاورزان، کارگران و اقليت‌هاي قومي نارضايتي خود را از وضع موجود ابراز مي‌کنند. مخالفاني که ظاهراً از قوانين اساسي کشور تخطي مي‌کنند  بودن محاکمه در دادگاه‌ها، با تنبيهات سخت مواجه مي‌شوند. قوانين مناسب‌تري تصويب شدند اما هميشه اجرايي نمي‌شدند. حزبي که بر اساس حقوق کارگران و دهقانان به قدرت رسيده بود به نظر مي‌رسيد که ديگر حامي آن‌ها نبود. اگرچه شعار «خدمت به مردم» باقي ماند، به نظر مي‌رسيد اکنون رهبران حزب و دولت، مردم را مي‌ترسانند.

به لحاظ خارجي، کشورهاي خارجي نگران بودند که اقتصادهاي آن‌ها به خاطر قدرت زياد چين دچار نوسان شود و به اين موضوع اعتراض داشتند که بيجينگ[1] با هدف ايجاد عدم توازن تجاري به نفع چين ارز خود را دست‌کاري مي‌كند. آن‌ها همچنين نگراني خود را درباره انگيزه‌هاي افزايش زياد بودجه دفاعي چين در شرايطي که اين کشور با هيچ تهديد خارجي مواجه نبود ابراز کردند و نسبت به جاسوسي‌هاي سايبري که خاستگاه آن در چين بود معترض شدند. تحليل‌گران خارجي شروع به ابراز ترديد در اين فرض آغازين خود کردند که کثرت‌گرايي اقتصادي به‌طور اجتناب‌ناپذيري باعث کثرت‌گرايي سياسي و تکامل ليبرال دموکراسي خواهد شد. در برخي حوزه‌ها، نظام چين بيش از پيش سرکوبگر شده بود. افزون بر اين، دولت نيز نقش خود را در اقتصاد تااندازه‌اي افزايش داد.

اينکه دستاوردهاي حقيقي شصت سال اخير مي‌تواند تداوم داشته باشد يا نه مسئله‌اي است که بيشتر بايد از سوي دانشوران چين هم در داخل و هم در خارج مورد بحث قرار گيرد. مسئله فعلي نمي‌تواند چيزي بالاتر از دردهاي رو به افزايش يک دولت بزرگ‌تر و قدرتمندتر باشد. در سوي ديگر طيف، اين مي‌تواند حاکي از اضمحلال نظام فعلي باشد. يا کشور مي‌تواند در دام درآمد متوسط قرار گيرد.

اساس شکل‌گيري ويرايش نخست نظام سياسي چين ناشي از تلاش خودم براي فهم اين بود که چگونه يک دولت کمونيستي که اخيراً قدرت را در ادامه تاريخ طولاني چين تصاحب کرده توانسته يک تمدن تأثيرگذار باستاني را به يک دولت صنعتي سوسياليستي تغيير شکل دهد.

هدف من توصيف و تحليل نظام سياسي چين، تلاش‌هاي مکرر رهبران براي هماهنگ‌سازي مؤلفه‌هاي فرهنگ بومي بي‌نظير اين کشور با قواعدي براي صنعتي شدن و نوسازي بوده است که اساساً در غرب ظاهر شد. پارادايم قرن نوزدهمي «يادگيري چين به خاطر ذات؛ يادگيري غرب به خاطر استفاده عملي» با دستور مائو براي «راه رفتن روي دوپا» ـ سنت و مدرنيته ـ و جستجوي دنگ شيائوپنگ براي «سوسياليسم با ويژگي‌هاي چيني» تشديد شد. در طول نيم قرن اخير، اين و ديگر موضوعات مرتبط در سياست چين برجسته شده‌اند. از زماني که رهبري جمهوري خلق چين تأکيد خود را از آرمان‌هاي انقلابي به ]آرمان‌هاي[ اين جهاني و حتي شايد شيوه  چالش‌برانگيز حکمراني را از اقتصاد سوسياليستي برنامه‌ريزي‌شده به سوي يک نظام بازار بنيان تغيير داد اين مسئله که تا چه اندازه ميراث کمونيستي آن بايستي حفظ شود نيز حل شده است. مؤلفه‌هاي بازسنتي‌سازي[2] با روندهاي نوسازي و جهاني‌شدن به همزيستي پرداخت.

 مخاطب اصلي نظام سياسي چين دانشجويان دوره کارشناسي علوم سياسي و تاريخ و يا اشخاص علاقه‌مندي هستند که به دنبال يادگيري بيشتر درباره چين هستند. نويسنده اميدوار است که اين تجربه لذت بخشي باشد: عدم آشنايي دانشگاهي به حداقل رسيده باشد.

 

موضوعات جديد اين ويرايش

ويرايش نهم به روز رساني شده شامل موارد زير مي‌شود:

·           اهميت تحولات سياسي تا اوايل 2014؛

·           تغييرات سياسي از زمان کنگره حزبي هجدهم و کنگره دوازدهم ملي خلق؛

·           تحولات سياسي و حقوقي اخير و آمارهايي بر اساس آخرين ويرايش (2013) کتاب آماري چين؛

·           پوشش گسترده از روابط در حال تغيير ميان دولت‌هاي مرکزي، استاني و محلي؛

·           تأثير مشارکت فزاينده شهروندي در فرايند سياسي؛

·           تأثيرات رشد اقتصادي روبه کاهش

ويژگي‌ها

خلاصه‌اي از راه‌هاي گوناگوني که از طريق آن سياست و تاريخ چين مورد تحليل قرار گرفته‌اند با نگاه کلي خلاصه‌شده‌اي از نظام چين سنتي، زوال آن، و ظهور کمونيسم و جزئيات بيشتري از تأثير شخصيت‌ها و وقايع مهم عصر کمونيستي همراه شده است. از آنجا که در سال 1949 سياست در تمامي جنبه‌هاي جامعه چين رسوخ کرده بود تحليل اينکه چگونه سياست بر اين حوزه‌هاي متفاوت تأثير گذاشته بخش‌هاي اصلي اين کتاب را شکل بخشيده است. اگرچه فهرست موضوعاتي که اشاره شده طولاني است و ترم‌هاي دانشگاهي محدود است به همين خاطر تعداد فصل‌ها پانزده مورد ـ تقريباً هر فصل براي يک هفته ـ در نظر گرفته شده است.[3] براي جلوگيري از تبديل شدن کتاب به يک دايره المعارف ساير موضوعات مانند ايدئولوژي، حقوق بشر و نقش زنان که برخي اشاره به آن‌ها را ترجيح مي‌دهند اين موارد به عنوان موضوعات فرعي در ذيل فصل‌ها آمده است. فصل نتيجه‌گيري اين حوزه‌هاي متفاوت را جمع‌بندي کرده، موفقيت‌ها و شکست‌هاي نظام سياسي کمونيستي را ارزيابي مي‌كند و سناريوهاي احتمالي را براي آينده مطرح مي‌سازد. پيشنهاد‌هايي براي مطالعات بيشتر ـ بنا به توصيه ويراستارم به پنج عنوان محدود شده است ـ در انتهاي هر فصل وجود دارد

 [1] . تلفظ صحيح از پايتخت چين است که از سال 1979 به جاي واژه استعماري پکن (Peking) مورد استفاده دولت اين کشور و جهان قرار گرفته است م.

[2] ـ retraditionalization

[3] .با توجه به حجم بالاي فصل‌ها و نيز تاکيد بر فصل‌هايي که بيشتر به مسائل مبتلابه سياست و حکومت در چين اختصاص دارد از پانزده فصل نسخه اصلي کتاب يازده فصل ترجمه شده است. چهار فصل ديگر به موضوعاتي مانند نظام قضايي، آموزش، بهداشت و هنر اختصاص دارد م.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نظرات

منا حسینی
1396/07/01 | 10:28 ق.ظ
با عرض سلام و احترام! میشه که نسخه pdf این کتاب را داشته باشم؟

منا حسینی
1396/07/01 | 10:36 ق.ظ
با عرض سلام و احترام! میشه که نسخه pdf این کتاب را داشته باشم؟

منا حسینی
1396/07/01 | 10:36 ق.ظ
با عرض سلام و احترام! میشه که نسخه pdf این کتاب را داشته باشم؟

ضیاوالدین
1397/03/01 | 04:10 ق.ظ
لطف نموده کتاب سیاست وحکومت درچین را زودترتهیه نمایید.

ارسال

جستجو در کتاب ها


عنوان:

مولف:

مترجم:

شابک:

شماره کتابشناسی ملی:

معرفی کتاب:

طراحی سایت: ایز وب